Filologia angielska w Warszawie

Studia na anglistyce

Doskonała znajomość języka angielskiego jest przepustką do pracy w bardzo wielu dziedzinach. Absolwenci kierunku coraz częściej wiążą swoje życie zawodowe niekoniecznie z pracą typową dla filologów, jak nauczyciel języka w szkołach podstawowych czy średnich, lektor w szkole wyższej czy na kursie, tłumacz. Język angielski jest niezbędny m.in. w biznesie, turystyce, rozrywce, instytucjach międzynarodowych. Osoby po filologii angielskiej posiadające dodatkowe predyspozycje i umiejętności bez trudu odnajdą się na rynku pracy.

Studia realizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ukończeniu 3-letniego I stopnia absolwenci uzyskują tytuł licencjata, po 2-letnich studiach II stopnia – tytuł magistra.

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak: praktyczna nauka języka angielskiego, językoznawstwo, historia literatury brytyjskiej, wstęp do literaturoznawstwa, fonetyka i fonologia, studia kulturowe angielskiego obszaru językowego, wprowadzenia do tłumaczenia, teoria literatury i kultury, historia języka angielskiego.

Gdzie studiować anglistykę w Warszawie?

Warszawa to prężny ośrodek studiów filologicznych. Anglistykę studiować można na uczelniach publicznych oraz niepublicznych. Większość z nich oferuje specjalności, których wybór pozwala poszerzyć wykształcenie w konkretnym zakresie.

Uczelnie, na których można studiować w Warszawie filologię angielską to:

Specjalności: tłumaczenia, kulturoznawstwo i lieraturoznawstwo. Studia w trybie stacjonarnym kosztują 6100 zł za rok, w trybie niestacjonarnym – 5400 zł.

Proponowane ścieżki specjalizacyjne: nauczycielska, biznesowa, kulturoznawczo-literaturoznawcza, tłumaczeniowa. Roczny koszt nauki to 7750 zł.

Specjalności: język dyplomacji i instytucji międzynarodowych, język + drugi język obcy od podstaw, tłumaczenia, komunikacja językowa w biznesie i administracji, przygotowanie nauczycielskie, organizacja i obsługa ruchu turystycznego. Przewidziane są również studia 4-letnie, z tzw. rokiem zerowym dla osób, które znają język angielski na poziomie niezaawansowanym. Roczne opłaty za studia w zależności od specjalności wynoszą 4480 zł – 5680 zł

Specjalizacje do wyboru: nauczycielska, tłumaczeniowa, łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowa oraz komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji. Studia w trybie stacjonarnym kosztują 5800 zł za rok, w trybie niestacjonarnym – 5400 zł.

Specjalizacje wybierane od drugiego roku: językoznawstwo formalne i stosowane, literatura i kultura amerykańska, literatura i kultura brytyjska. Roczny koszt nauki w trybie niestacjonarnym to 7800 zł.

Specjalności: język angielski w biznesie, translatoryka. W trybie stacjonarnym koszt nauki wynosi 490zł, w trybie niestacjonarnym – 4450 zł.

Specjalności: tłumaczeniowa, komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie, nauczycielska).Studia kosztują 6700 zł za rok w trybie stacjonarnym oraz 5700 zł w trybie niestacjonarnym.


Nie tylko dla filologów

Angielski z przymrużeniem oka.

Kilka ciekawostek, zebranych przez jedno z biur tłumaczeń, związanych z językiem angielskim:

  • najczęściej występującą literą w języku angielskim jest E, najrzadziej Q
  • jednym z najtrudniejszych w wymowie słów jest słowo… „wymowa” (pronunciation)
  • angielski to jeden z najszybciej rozwijających się języków, co 98 minut w języku potocznym pojawia się nowy wyraz
  • czasownik knit (robić na drutach) pisany wspak – tink – oznacza pruć (logiczne!)
  • słowo listen (słuchać) zbudowane jest z tych samych liter co silent (cichy, milczący)

i na koniec dla wytrwałych mały łamaniec językowy: The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick.