​Filologia germańska w Warszawie

Język niemiecki w liczbach

Według portalu GoWork.pl 14% absolwentów studiów językowych stanowią germaniści.

12% zapytań w wyszukiwarce internetowej przypada na język niemiecki, co daje mu 5. miejsce na liście popularności w Internecie.

13 laureatów nagrody Nobla pisało w języku niemieckim.

Język niemiecki zajmuje 3. miejsce pod względem liczby uczących się go osób.


Filologia germańska

Filologia germańska to studia dla osób zainteresowanych dogłębnym poznaniem języka, historii, kultury i literatury obszaru, na którym ten język dominuje. Na germanistyce kształcą się więc przyszli nauczyciele języka niemieckiego, lektorzy, tłumacze, ale też osoby, dla których perfekcyjna, płynna znajomość języka jest bazą do podjęcia pracy w zupełnie innych dziedzinach zawodowych.

Biznes, turystyka, dyplomacja, rozrywka to obszary, gdzie oprócz dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, język obcy jest niezbędny. Dodatkowo znajomość kultury, literatury i historii krajów niemieckojęzycznych pozwala poznać kontekst językowy, tradycje, mentalność, zwyczaje, sposób myślenia, daty świąt narodowych – bardzo przydatne chociażby przy nawiązywaniu relacji z partnerami biznesowymi.

Studenci germanistyki muszą zaliczyć m.in. takie przedmioty jak praktyczna nauka języka niemieckiego, pisanie akademickie, gramatyka opisowa, teoria literatury, historia literatury niemieckiej, historia wybranego obszaru językowego, wiedza o krajach obszaru językowego, historia języka niemieckiego, językoznawstwo współczesne, teoria i badania nad akwizycją języka obcego, teoria i praktyka przekładu, ochrona własności intelektualnej.


Germanistyka w Warszawie

W Warszawie studia na filologii germańskiej można rozpocząć na uczelniach publicznych i niepublicznych. Studia są dwustopniowe, 3-letnie, kończące się dyplomem licencjata oraz 2-letnie magisterskie.

Kierunek filologia germańska można studiować w Warszawie na następujących uczelniach:

Specjalności do wyboru: tłumaczenia, komunikacja językowa w biznesie i administracji, przygotowanie nauczycielskie, organizacja i obsługa ruchu turystycznego oraz język niemiecki oraz drugi język obcy. Uczelnia przewiduje 4-letni tryb studiów z tzw. rokiem zerowym dla osób posiadających jedynie podstawową znajomość języka niemieckiego. Roczny koszt studiów w zależności od specjalności wynosi od 4480 zł do 5680 zł.

Specjalizacje do wyboru: nauczycielska, tłumaczeniowa, łączonej: nauczycielsko-tłumaczeniowa oraz komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji. Studia w trybie stacjonarnym kosztują 5800 zł za rok, w trybie niestacjonarnym – 5400 zł.

Studia I stopnia (licencjackie) realizowane są jedynie w trybie stacjonarnym.