Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Warszawie

Czas pojawienia się informacji jest kluczowym parametrem skuteczności. Od współczesnego dziennikarza oprócz oczywiście rzetelności oczekuje się umiejętności pracy pod presją czasu. To kierunek dla osób dynamicznych, przebojowych, ciekawych świata, posiadających zmysł analityczny, interesujących się nowymi technologiami, umiejących pytać i słuchać.

Dziennikarstwo w Warszawie

W Warszawie mieszczą się siedziby wiodących stacji telewizyjnych, redakcji czasopism, domów mediowych czy stacji radiowych. Szczególny nacisk na studiach dziennikarskich położony jest na zajęcia praktyczne, warsztatowe, często prowadzone przez znanych i cenionych praktyków dziennikarstwa. Tu więc można uczyć się od najlepszych. Warszawa otwiera wielkie możliwości poznania ludzi z branży, odbycia praktyk i stażu, rozwoju zawodowego.

Dziennikarstwo realizowane jest w formie 3-letnich studiów I stopnia oraz 2-letnich studiów II stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata lub magistra.

Studenci uczą się m.in. takich przedmiotów: filozofia, historia Polski, nauka o komunikowaniu, socjologia, współczesne systemy polityczne, podstawy ekonomii, gatunki dziennikarskie, etyka dziennikarska, historia mediów, kultura języka, warsztat dziennikarski, prawo mediów, podstawy public relations, retoryka i erystyka, systemy medialne na świecie.

Co po studiach dziennikarskich?

Absolwenci studiów dziennikarskich znajdują zatrudnienie w charakterze dziennikarza,mogą pracować w firmach konsultingowych i public relations, działach reklamy i promocji, ośrodkach badań społecznych, domach mediowych, social mediach.

Gdzie studiować dziennikarstwo w Warszawie?

Uczelnie warszawskie, na których można się kształcić w zakresie dziennikarstwa, to publiczne uniwersytety, jak również niepubliczne szkoły wyższe:

Specjalności: komunikacja społeczna, media w zglobalizowanym świecie. Opłaty roczne na studiach stacjonarnych wynoszą 5100 zł, na studiach niestacjonarnych – 4700 zł.

Specjalności: kreowanie wizerunku osób i firm, public relations, marketing internetowy. Roczny koszt studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 7750 zł.

Specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa. Studia w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz do wyboru geografii, historii, wos, matematyki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz dodatkowo rozmowy kwalifikacyjnej.

Na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo można wybrać specjalności: dziennikarstwo (radiowe, telewizyjne, prasowe, on-line, multimedialne), public relations i marketing medialny, fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza. Opłata roczna za studia w trybie niestacjonarnym wynosi 5700 zł.

Specjalności: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, produkcja telewizyjna i reżyseria, fotografia w nowych mediach, marketing medialny i PR, grafika i multimedia w komunikacji społecznej. Opłata za rok studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wynosi 5800 zł.

Specjalności: dziennikarstwo telewizyjne, dziennikarstwo radiowe, dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo fotograficzne, marketing medialny i PR, fotografia reklamowa i wydawnicza. Roczny koszt studiów w trybie stacjonarnym to 5700 zł, w trybie niestacjonarnym – 4700 zł.

Na kierunku dziennikarstwo i nowe media można wybrać specjalności: nowe media i dziennikarstwo oraz komunikacja multimedialna-twórcy internetowi, social media i wideo w sieci. Roczna opłata za studia wynosi 6200 zł.

Zobacz więcej: