Jakiego artykułu szukasz?

Matematyka w Warszawie

Poznaj możliwości kształcenia w zakresie matematyki. Sprawdź, które uczelnie oferują studia na tym kierunku, zobacz, jak przebiega rekrutacja oraz jakie są specjalności i możliwości pracy po studiach matematycznych.

Matematyka w Warszawie

Matematyka - studia

Studia na matematyce przybliżają wiedzę z zakresu teorii mnogości i logiki, analizy rzeczywistej (w tym rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych), geometrii z algebrą liniową, algebry, topologii, teorii miary i rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych.

Studia pierwszego stopnia kończą się tytułem licencjata.

Na uwagę zasługuje także kierunek Matematyka i analiza danych, realizowany na Politechnice Warszawskiej.

Matematyka – przedmioty na studiach

Kluczowe kursy realizowane na studiach matematycznych, to: algebra liniowa z geometrią, elementy logiki i teorii mnogości, analiza matematyczna, matematyka dyskretna i elementy probabilistyki, metody numeryczne, równania różniczkowe zwyczajne, topologia, analiza funkcjonalna, rachunek prawdopodobieństwa, analiza zespolona, metody optymalizacji, modelowanie matematyczne, statystyka matematyczna.

Matematyka – specjalizacje

Warszawski ośrodek oferuje kształcenie na Matematyce w ramach specjalności:

 • matematyka ogólna
 • międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
 • informatyczna
 • finansowa

Na studiach drugiego stopnia można wybrać:

 • matematyka stosowana
 • metody matematyczne w finansach
 • metody matematyczne w ubezpieczeniach
 • matematyka w ubezpieczeniach i finansach
 • statystyka matematyczna i analiza danych
 • matematyka w naukach technicznych
 • matematyka w cybrbezpieczeństwie
 • specjalność nauczycielska

Studia matematyczne w Warszawie

Matematyka znajduje się tylko w ofercie uczelni publicznych

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Politechnika Warszawska

Matematyka – rekrutacja

UW przyjmuje kandydatów na podstawie wyników maturalnych z języka polskiego, matematyki (na poziomie rozszerzonym), języka obcego oraz dowolnego przedmiotu, przy czym język polski, język obcy i matematyka, zdane na poziomie rozszerzonym mogą być uwzględnione dwukrotnie.

Na PW obowiązuje język obcy, matematyka oraz dowolny przedmiot, ewentualnie średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika

Rekrutacja na UKSW odbywa się w oparciu o punkty maturalne z języka obcego i matematyki.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Matematykę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia matematyczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Matematyce

Matematycy pracują m.in. w:

 • sektorze finansowym
 • firmach ubezpieczeniowym (po zdaniu egzaminów aktuarialnych)
 • przemyśle
 • firmach zajmujących się analizą danych
 • szkolnictwie
 • jednostkach badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
 • działach cyberbezpieczeństwa

Zarobki po Matematyce

Biorąc pod uwagę powyższe branże, w których zatrudniani są matematycy, zarobki przykładowo na stanowiskach analityków biznesowych przekraczają często 10 000 zł brutto, choć mediana znajduje się na poziomie 8000 zł brutto.

Z kolei wynagrodzenia aktuariuszy wynoszą do 6000 zł do 15 000 zł brutto.

Zatrudnienie w szkolnictwie nie daje szansy na takie stawki.

Czy warto studiować Matematykę?

„Studia licencjackie dały mi naprawdę solidne podstawy we wszystkich dziedzinach matematyki – coś raz zrozumianego zostaje w głowie już zawsze, nawet gdy dopiero po latach przyjdzie potrzeba zastosowania zdobytej wiedzy. Co więcej, nauczyły mnie logicznie myśleć, analizować problemy i opierać swoją wiedzę jedynie na sprawdzonych źródłach, co nierzadko przydaje się i w życiu codziennym. I choć w pełni zakochałam się w swoich studiach stosunkowo późno, i nie raz przyszła mi do głowy myśl, że się na nie nie nadaję, uważam, że ich wybór był jedną z najlepszych decyzji w moim życiu. A prawdziwą wisienką na torcie są dla mnie studia magisterskie, podczas których mogę w przemiłej atmosferze pracować z kimś nad tematyką, którą wspólnie się fascynujemy.”

Karolina Okrasa, absolwentka UW

Matematyka – opinie

Współczesny matematyk to specjalista potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Osoba o niestandardowym podejściu do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

***

Poznaj inne kierunki ścisłe

Może zainteresują Cię inne kierunki o tematyce matematycznej:

Matematyka i analiza danych

Matematyka i ekonomia

Matematyka stosowana

Matematyka komputerowa

Matematyka w finansach

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne

Nauczanie matematyki i informatyki

Matematyka w technice

Powiązane treści

Matematyka w Poznaniu
Matematyka w Poznaniu
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach