Medyczne

Poniżej znajduje się lista uczelni, które w ofercie kształcenia oferują studia na kierunkach medycznych.

Więcej in­for­ma­cji na te­mat stu­diów medycznych znaj­dzie­cie TUTAJ

Lista medycznych kierunków studiów wraz z opisami dostępna jest TUTAJ

Wykaz uczelni

Total 106 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,