• WSAIB Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • UTH im. Chodkowskiej Warszawa
 • Collegium Polonicum 2021_2022
Jakiego typu uczelni szukasz?

Prawno-administracyjne

Prawno-administracyjne

Poniżej znajdziecie uczelnie, realizujące kształcenie na kierunkach prawniczych oraz związanych z administracją.

Więcej in­for­ma­cji na te­mat stu­diów prawno - administracyjnych znaj­dzie­cie TUTAJ

Lista kierunków prawniczych - patrz TUTAJ

Lista kierunków administracyjnych - patrz TUTAJ

Wykaz uczelni oferujących studia Prawno-administracyjne

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie