Jakiego kierunku studiów szukasz?

Obronność w Warszawie

Studia wojskowe zwyczajowo uznawane są za propozycję kształcenia typowo męską, choć do armii z roku na rok trafia coraz więcej kobiet. Poniżej prezentujemy kierunek Obronność w Warszawie.
obronność w Warszawie

Obronność - studia

Obronność państw zmieniła swój charakter. Konflikty zbrojne znane z kart historii nie stanowią najważniejszego niebezpieczeństwa. Cyber-ataki na kluczowe instytucje państwa czy firmy dostarczające np. energię elektryczną, groźba ataków terrorystycznych, coraz częstsze katastrofy naturalne to zagrożenia, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji.

Kandydaci na studia oprócz predyspozycji analitycznych, powinni się wykazać dobrą znajomością historii Polski, poszanowaniem tradycji narodowych, ukształtowaną postawą patriotyczną.

Obronność - specjalizacje

Specjalności dostępne na kierunku Obronność w warszawskich uczelniach:

 • obrona terytorialna
 • współczesne konflikty zbrojne
 • logistyka obronności i bezpieczeństwa
 • zarządzanie obronnością państwa
 • system militarny państwa
 • system pozamilitarny państwa

Obronność - przedmioty na studiach

W programie kształcenia znajdą się przykładowo: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, futurologia i foresighting, technologia wojny informacyjnej.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe, najczęściej powiązane z tematyką pacy dyplomowej.

Obronność - rekrutacja

Kandydaci na studia w ASM będą rekrutowani na podstawie wyniku na maturze z języka obcego oraz dwóch przedmiotów do wyboru spośród: historia, geografia, matematyka, informatyka i wiedza o społeczeństwie.

Rekrutacja na WAT odbywa się na podstawie wyniku z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie.

Jeśli chcesz sprawdzić szczegółowe zasady rekrutacji na kierunki związane z obronnością dostępne w innych ośrodkach akademickich, w tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje takie studia i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Ile kosztują studia na kierunku Obronność?

Studia niestacjonarne na kierunku obronność w Akademii Sztuki Wojennej kosztują 3800 zł rocznie.

Rok nauki w Wojskowej Akademii Technicznej to 5000 zł.

Praca po Obronności

Studia przygotowują do pracy w służbach związanych z bezpieczeństwem państwa. Absolwenci będą przygotowani do analizy potencjalnych zagrożeń, podejmowania działań zmierzających do ich minimalizowania i eliminowania. Zdobędą wiedzę z zakresu teorii i praktyki dowodzenia, ochrony informacji niejawnych. Będą ekspertami w dziedzinie zarządzania kryzysowego, cyber-zagrożeń, funkcjonowania sił zbrojnych, taktyki wojskowej, współczesnych konfliktów zbrojnych.

Przewidywane miejsca pracy absolwentów to przede wszystkim organizacje związane z obronnością państwa, takie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Siły Zbrojne RP, przemysł obronny, instytuty naukowe czy spółki skarbu państwa, podmioty gospodarcze.

Czy warto studiować Obronność?

Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z kluczowych zadań państwa. Konieczne staje się tworzenie sprawnie funkcjonujących systemów, szkolenie fachowych kadr, wypracowywanie skutecznych procedur działania. Rośnie tym samym zainteresowanie studiami z obszaru obronności, a ich absolwenci są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Obronność - opinie

O swoich doświadczeniach na studiach związanych z obronnością opowiadają studenci i absolwenci kierunku.


***

Może zainteresują Cię inne kierunki związane z tematyką bezpieczeństwa? Zobacz nasze propozycje:

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie uczelnie w Warszawie oferują kierunek obronność

Jakie inne kierunki oferowane są w Warszawie

a
administracja administracja europejska administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego advanced analytics - big data aeronautics and astronautics aerospace engineering african studies afrykanistyka aktorstwo aktorstwo filmowe amerykanistyka analityka biznesu analityka medyczna analiza danych - big data antropozoologia applied multilingual and multicultural studies arabistyka archaeology archeologia architecture architektura architektura krajobrazu architektura przestrzeni informacyjnych architektura wnętrz archiwistyka i zarządzanie dokumentacją artes liberales astronomia audiofonologia z protetyką słuchu automatyka i robotyka automatyka i robotyka stosowana automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych aviation law and professional pilot licence
b
badania artystyczne bezpieczeństwo bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej bezpieczeństwo wewnętrzne bezpieczeństwo żywności big data w analityce społecznej biocybernetyka i inżynieria biomedyczna bioetyka biofizyka biogospodarka bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek) bioinżynieria zwierząt biologia biotechnologia biotechnology budowa dróg i mostów budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego budownictwo business economics
c
charakteryzacja i kostiumografia charakteryzacja i wizaż chemia chemia jądrowa i radiofarmaceutyki chemia kosmetyczna chemia medyczna chemia żywności chemiczna analiza instrumentalna chrześcijańska turystyka religijna civil engineering cognitive science computer science computer science and information systems cyberbezpieczeństwo człowiek w cyberprzestrzeni
d
data science data science and business analytics data science in economics dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i medioznawstwo dziennikarstwo i nowe media
e
e-biznes economics edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności ekonomia ekonomia menedżerska ekonomiczna analiza prawa electric and hybrid vehicles engineering electrical engineering elektromobilność elektronika elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka energy studies environmental engineering etnologia i antropologia kulturowa eu energy and climate law european politics and economics europeistyka europeistyka - integracja europejska europejskie studia optyki okularowej i optometrii
f
farmacja fashion design & sustainable fashion management filmoznawstwo i kultura mediów filologia angielska filologia bałtycka filologia białoruska z językiem angielskim filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia klasyczna filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie filologia norweska filologia nowogrecka filologia polska filologia polskiego języka migowego filologia portugalska filologia romańska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia szwedzka filologia węgierska filologia włoska filozofia finance and accounting finance, international investment and accounting finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fizyka techniczna food science - technology and nutrition fotografia fotonika
g
gastronomia i hotelarstwo geodesy and cartography geodezja i kartografia geodezja i kataster geografia geoinformatyka geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii geologia poszukiwawcza geologia stosowana global business, finance and governance globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka przestrzenna graduate programme in political science graduate programme in teaching english to young learners grafika grafika reklamowa i multimedia
h
hebraistyka helwetologia higiena stomatologiczna hispanistyka stosowana historia historia i kultura Żydów historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej historia sztuki history of ancient mediterranean civilizations hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich hr biznes partner humanitarian action
i
indologia indywidualne studia międzydziedzinowe informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyczne techniki zarządzania informatyka informatyka i ekonometria informatyka i systemy informacyjne informatyka społeczna informatyka stosowana instrumentalistyka interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka interdyscyplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands international business international business program international economics international legal communication international management and intercultural communication - global MBA international master program in management accounting international relations international relations and european studies international studies in philosophy inżynieria bezpieczeństwa inżynieria biomedyczna inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria ekologiczna inżynieria geoprzestrzenna inżynieria i analiza danych inżynieria i gospodarka wodna inżynieria internetu rzeczy inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria materiałowa inżynieria mechaniczna i materiałowa inżynieria nanostruktur (makrokierunek) inżynieria obliczeniowa inżynieria ochrony zdrowia i promocja inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych inżynieria środowiska inżynieria systemów bezzałogowych inżynieria systemów biotechnicznych inżynieria zarządzania iranistyka
j
japonistyka jazz i muzyka estradowa język i społeczeństwo - interdyscyplinarne studia nad dyskursem journalism and new media
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kierunek menedżerski kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka konserwacja i restauracja dzieł sztuki koreanistyka kosmetologia kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna kryminalistyka z kryminologią kryminologia kryptologia i cyberbezpieczeństwo kultura Wschodu Starożytnego kultura współczesna kulturoznawstwo kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska kulturoznawstwo - wiedza o kulturze kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
l
language science and technology law in international relations and business leśnictwo lingwistyka stosowana logistyka logistyka ekonomiczna logistyka i administrowanie w mediach logopedia logopedia ogólna i kliniczna lotnictwo lotnictwo i kosmonautyka
m
machine learning malarstwo management management and production engineering marketing i sprzedaż masters in children’s rights and childhood studies matematyka matematyka i analiza danych materials science and engineering meblarstwo mechanical engineering mechanics of vehicles and construction machinery mechanika i budowa maszyn mechanika i projektowanie maszyn mechatronics mechatronics of vehicles and construction machinery mechatronika mechatronika pojazdów i maszyn roboczych media media społecznościowe i marketing cyfrowy metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne międzykulturowe studia filologiczne międzynarodowe stosunki gospodarcze międzywydziałowe studia ochrony środowiska mikroelektronika mongolistyka i tybetologia montaż filmowy montaż i color grading muzeologia muzyka kościelna muzykologia
n
nanoinżynieria nauczanie fizyki nauczanie języków obcych nauki o rodzinie
o
obronność obronność państwa ochrona dóbr kultury i środowiska ochrona środowiska ochrona zdrowia roślin ogrodnictwo ogrodnictwo miejskie i arborystyka operatorski operatorski camera/ light optoelektronika optometria (optyka okularowa) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej organizowanie rynku pracy oriental studies - Inner Asia: mongolian and tibetan studies
p
papiernictwo i poligrafia pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pedagogika zdolności i informatyki penitencjarystyka photonics pielęgniarstwo podatki politologia polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze polityka społeczna położnictwo post-pre production cinema power engineering praca socjalna prawo prawo finansowe i skarbowość prawo kanoniczne prawo w biznesie prawo w it prawo zatrudnienia produkcja filmowa produkcja medialna professional language profilaktyka społeczna i resocjalizacja projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej projektowanie graficzne i sztuka multimediów projektowanie i badania projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego projektowanie ubioru projektowanie ubioru i jego konteksty przemysłowe zastosowania informatyki psychologia psychologia i informatyka psychologia w biznesie psychoterapia publikowanie współczesne
q
quantitative finance quantitative methods in economics and information systems quantum physics and chemistry – individual research studies
r
radiogenomika ratownictwo medyczne ratownictwo, ochrona ludności i pomoc humanitarna realizacja dźwięku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia religions of asia and africa: buddhism, islam and others resocjalizacja reżyseria reżyseria dźwięku reżyseria filmowa reżyseria filmowa i telewizyjna robotics and automatic control robotyka i automatyka rolnictwo rzeźba
s
samorząd terytorialny i polityka regionalna scenariopisarstwo scenografia sinologia slawistyka social and public policy sociology socjologia socjologia cyfrowa socjologia interwencji społecznych socjologia stosowana i antropologia społeczna specjalistyczne studia teologiczne sport stosowana psychologia zwierząt stosunki i prawo międzynarodowe stosunki międzynarodowe studia azjatyckie studia euroazjatyckie studia kanadyjskie studia miejskie studia wschodnie stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku sustainable development sustainable horticulture sztuka mediów sztuka operatorska sztuka pisania sztuki społeczne
t
taniec techniki dentystyczne technologia biomedyczna technologia chemiczna technologia drewna technologia kosmetyku technologia teatru lalek technologia żywności i żywienie człowieka technologie elektroniczne i telekomunikacyjne technologie energetyki odnawialnej technologie finansowe technologie przełomowe telecommunications telekomunikacja teologia terapia zajęciowa toksykologia z elementami kryminalistyki towaroznawstwo i marketing żywności towaroznawstwo w biogospodarce transport turkologia turystyka i hotelarstwo turystyka i rekreacja tworzenie gier wideo
u
ukrainistyka z językiem angielskim undergraduate programme in political science
w
weterynaria wiedza o teatrze wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie big data zarządzanie dziedzictwem kulturowym zarządzanie finansami i rachunkowość zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie in­for­macją zarządzanie projektami zarządzanie publiczne zarządzanie ratownictwem i ochroną ludności zarządzanie zasobami ludzkimi zastosowanie fizyki w biologii i medycynie zdrowie publiczne zootechnika
ż
życie publiczne żywienie człowieka i ocena żywności
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Częstochowska
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu