Prawno-administracyjne

Poniżej znajdziecie uczelnie, realizujące kształcenie na kierunkach prawniczych oraz związanych z administracją.

Więcej in­for­ma­cji na te­mat stu­diów prawno - administracyjnych znaj­dzie­cie TUTAJ

Lista kierunków prawniczych - patrz TUTAJ

Lista kierunków administracyjnych - patrz TUTAJ

Wykaz uczelni

Total 125 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,