Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna dedykowane są tych osobom, które zawodowo zajmują się pracą z dziećmi z problemami rozwojowymi, takimi jak dysgrafia, dyslekcja i inne.

Studenci uzyskają wiedzę w obszarze edukacyjnych trudności rozwoju indywidualnego ucznia.

Zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii trudności w uczeniu się.

Absolwent posiądzie umiejętność rozpoznawania i opracowania programu oddziaływania na specjalne potrzeby dziecka.

Jakie uczelnie oferują kierunek Diagnoza i terapia pedagogiczna
W których miastach można studiować Diagnoza i terapia pedagogiczna

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found