​Zarządzanie w Warszawie
„Przedsiębiorcy upadają ze swoimi przedsiębiorstwami, bo tak umiłowali stare sposoby, ze nie mogą zdobyć się na zmiany”. Henry Ford

Zarządzanie to kierunek dla osób, które chcą w przyszłości… zarządzać: własną firmą, działem, przedsiębiorstwem, projektem, korporacją, szpitalem. Studia przybliżają specyfikę funkcjonowania firmy, jej promowania, gospodarowania zasobami materialnymi i ludzkimi, analizowania i interpretowania zjawisk zachodzących w środowisku, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Zarządzanie to studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie). Większość uczelni umożliwia kontynuowanie nauki na tym samym kierunku na studiach II stopnia (magisterskich). Wiele osób, po uzyskaniu dyplomu licencjata z zakresu zarządzania decyduje się kontynuować naukę na innym kierunku, co na pewno zwiększa jego możliwości zawodowe po ukończeniu studiów.


Gdzie studiować zarządzanie w Warszawie?

Lista uczelni oferujących kierunek zarządzanie jest bardzo długa. Każda ze szkół wyższych proponuje od kilku do kilkunastu specjalności, pozwalających kształcić się w wybranej, interesującej dziedzinie. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów I stopnia (licencjackich).

Podane poniżej opłaty dotyczą pierwszego roku nauki.


Zarządzanie w Warszawie - które uczelnie?

Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, specjalności na studiach licencjach: zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, zarządzanie w gospodarce cyfrowej; specjalności na studiach inżynierskich: przedsiębiorczość technologiczna, inżynieria cyfrowa. Koszt studiów to 5200 zł.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych, studia niestacjonarne kosztują 5400 zł.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, specjalności: marketing i sprzedaż, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie biznesem, zarządzanie projektami w organizacji. Studia stacjonarne kosztują 10200 zł, niestacjonarne – 9000 zł.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, specjalności: zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie systemami informacyjnymi. Koszt studiów niestacjonarnych to 3840 zł.

Collegium Civitas w Warszawie, specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, analityka danych, big data i kodowanie, biznes międzynarodowy. Koszt studiów wynosi 6600 zł.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, specjalności: innowacje i przedsiębiorczość, marketing interaktywny, zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia stacjonarne kosztują 7920 zł, niestacjonarne – 6840 zł.

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, specjalności: zarządzanie i PR w przedsiębiorstwie, transport-spedycja-logistyka, psychologia w biznesie, negocjacje i sprzedaż, doradztwo i coaching, HR manager, administracja rządowa i samorządowa. Studia stacjonarne i niestacjonarne kosztują 4800 zł.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, specjalności: e-marketing i social media, marketing, przedsiębiorczość międzynarodowa, zarządzanie administracją publiczną w Unii Europejskiej, zarządzanie działalnością innowacyjną, zarządzanie funduszami europejskimi, zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, zarządzanie w bankowości i finansach, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie państwem, menedżer biznesu, organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowej, rachunkowość i controlling. Studia stacjonarne kosztują 4400 zł, niestacjonarne – 3800 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie, specjalności: business leadership, e-marketing, przedsiębiorczość w biznesie, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie informacjami. Koszt studiów wynosi 2600 zł.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, specjalności: biznes międzynarodowy, grafika komputerowa i media społecznościowe, handel i usługi logistyczne, organizacja eventów, koncertów i imprez sportowych, usługi gastronomiczne i dietetyka, hotelarstwo. Studia stacjonarne kosztują 4680 zł, niestacjonarne – 4440 zł.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, koszt studiów niestacjonarnych to 6000 zł.

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami, administracja samorządowa i gospodarcza, informatyka w zarządzaniu. Studia kosztują 3800 zł.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, specjalności: gospodarowanie nieruchomościami, marketing, przedsiębiorczość. Koszt studiów to 6400 zł.

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami, administracja samorządowa i gospodarcza, informatyka w zarządzaniu. Opłaty za naukę wynoszą 3800 zł.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, przedsiębiorczość, marketing. Studia stacjonarne kosztują 11600 zł, niestacjonarne – 9200 zł.

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydział Zamiejscowy w Warszawie, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii. Opłaty wynoszą 4200 zł na studiach stacjonarnych oraz 3500 zł.

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa, specjalności: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie innowacjami, zarządzanie projektami, finanse i bankowość, zarządzanie jakością, rachunkowość, zarządzanie klastrami, logistyka, zarządzanie personelem, zarządzanie sieciami handlowymi, marketing, coaching, zarządzanie w administracji, menadżer sportu, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii, zarządzanie biurem, zarządzanie firmą rodzinną, zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją, zarządzanie cyberbezpieczeństwem. Koszt studiów stacjonarnych wynosi 4800 zł, niestacjonarnych – 4000 zł.

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie, specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie w biznesie. Studia stacjonarne kosztują 4100 zł, niestacjonarne – 3500 zł.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, specjalności: analiza i transakcje na rynkach towarowych, marketing w przedsiębiorstwie, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym i handlowym, zarządzanie w administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi. Studia stacjonarne kosztują 4100 zł, niestacjonarne – 3900 zł.

Europejska Uczelnia w Warszawie, studia kosztują 3600 zł.

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, specjalności: marketing, zarządzanie organizacjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami i rachunkowość, zarządzanie sprzedażą na rynku budowlanym. Studia stacjonarne kosztują 5900 zł, niestacjonarne – 5300 zł.

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie , specjalności: e-marketing i social media, reklama, projektowanie multimedialne, marketing rozrywki. Koszt nauki to 5799 zł.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, specjalności: komunikacja marketingowa, zarządzanie firmą, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie w instytucji publicznej, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie w kulturze, zarządzanie w sektorach mody, zarządzanie projektami. Studia kosztują 3900 zł.