​Kierunek lekarski w Krakowie

Po ukończeniu studiów medycznych przyszli lekarze będą pracować w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowego czy placówkach naukowo-badawczych, mogą się realizować w pracy naukowej.

Dla kogo studia lekarskie?

Lekarz to zawód prestiżowy, ale też o wielkim zaufaniu społecznym. Idealny kandydat na studia jest osobą odpowiedzialną, cierpliwą, sumienną, o szczególnej empatii i łatwości nawiązywania kontaktów. Powinien się także cechować pewnością siebie, otwartością na ciągłe uzupełnianie wiedzy.

Jak wyglądają studia na medycynie?

Studia na kierunku lekarskim trwają 6 lat. Pierwsze 3 lata studiów obejmują naukę takich dziedzin jak: anatomia prawidłowa, biologia z embriologią, histologia z cytofizjologią, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizjologia, biofizyka, mikrobiologia, immunologia, genetyka, patomorfologia, patofizjologia, farmakologia.

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdą się m.in. takie przedmioty, jak: biofizyka, historia medycyny, chemia, biochemia, pierwsza pomoc, histologia z embriologią i elementami cytofizjologii, podstawy biologii molekularnej, etyka lekarska, psychologia lekarska, fizjologia, anatomia radiologiczna, farmakologia i toksykologia, patomorfologia, genetyka, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne.

Od 4 do 6 roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych, tj. pediatria z chirurgia dziecięcą, choroby wewnętrzne, chirurgia, ortopedia i traumatologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka, choroby zakaźne, psychiatria, neurologia z neurochirurgią, laryngologia, a także higiena, radiologia, toksykologia kliniczna i środowiskowa, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, medycyna nuklearna, medycyna pracy i choroby zawodowe, immunologia i mikrobiologia kliniczna.

Po każdym roku studenci odbywają praktyki kolejno z zakresu pielęgniarstwa, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, chirurgii ogólnej, pomocy doraźnej oraz lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny). Po uzyskaniu dyplomu studenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza.

Kolejnym etapem edukacji jest odbycie stażu, zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego, po czym można rozpocząć trwającą od 4 do 6 lat specjalizację. Wybór jest bardzo szeroki, przykładowo są to specjalizacje z zakresu chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii, reumatologii, ginekologii, urologii, alergologii, onkologii, okulistyki, medycyny rodzinnej, sortowej, kardiologii, hematologii, psychiatrii czy wielu, wielu innych.

Gdzie studiować kierunek lekarski w Krakowie?

Uczelnie oferujące w Krakowie studia na kierunku lekarskim to:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii, chemii i matematyki. Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 17 000 zł.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Rekrutacja w oparciu o wynik uzyskany na maturze z biologii i chemii. Studia kosztują 20 000 zł za semestr.

Nawet jeśli ostateczna decyzja o wyborze (lub nie) studiów lekarskich zapadnie dopiero po maturze, warto skupić się na przedmiotach rekrutacyjnych już wcześnie. Przy dużej konkurencji każdy punkt uzyskany na maturze z przedmiotów kwalifikacyjnych może być decydujący.

O swoich doświadczeniach z przygotowań do studiów i wrażeniach ze studiowania medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim opowiada student I roku:

http://schoolup.pl/blog/2018/02/26/o-medycynie-oki...