​Prawo w Krakowie

Kierunek prawniczy przygotowuje przedsiębiorczych, nowoczesnych prawników, potrafiących prowadzić negocjacje, mediacje, realizować zadania związane z obsługą prawną w przedsiębiorstwach czy instytucjach prywatnych lub publicznych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o miejsce na wybranej aplikacji. Jej ukończenie pozwala na podjęcie pracy w zawodzie adwokata, sędziego, prokuratora, notariusza, radcy prawnego czy komornika.

Studia na prawie trwają 5 lat. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń konserwatoriów, konsultacji, lektoratów czy praktyk.

Program studiów obejmuje grupę przedmiotów podstawowych, jak przykładowo logika, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, postępowanie karne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, prawoznawstwo, a także wiele przedmiotów kierunkowych i dodatkowych, wybieranych przez studenta.


Gdzie studiować prawo w Krakowie?


Krakowskie uczelnie, oferujące kierunek prawniczy to:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, matematyka, historia, wos.

Studia niestacjonarne kosztują 6000 zł za rok.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, historia lub wos.

Studia niestacjonarne kosztują 3300 zł.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Politologii.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4400 zł.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, specjalność:

  • kryminologia.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 2680 zł, niestacjonarnych – 2470 zł.


Jak to właściwie jest na studiach prawniczych?


Lepiej dzienne czy zaoczne? Czy perspektywy pracy są rzeczywiście optymistyczne?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą studenci ostatnich lat studiów.

Może ich opinie Was zainspirują: