Uniwersytety

Uniwersytety są najstarszymi uczelniami o charakterze nietechnicznym. Ich oferta edukacyjna jest zazwyczaj bardzo rozbudowana, a każdy z licznych Wydziałów posiada wiele kierunków studiów z różnorodnymi specjalnościami kształcenia wykwalifikowanych absolwentów.

W Polsce określenie „uniwersytet” może być używane w nazwie takiej uczelni, która posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w następujących dziedzinach nauki:

  • humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych;
  • matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych;
  • biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych.

Nazwa uniwersytet techniczny może być używane w przypadku uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych.

Z kolei określenie "uniwersytet" uzupełnione przymiotnikiem w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

W Polsce działają zarówno uniwersytety publiczne (klasyczne i przymiotnikowe), uniwersytety katolickie oraz uniwersytety niepubliczne (SWPS).

Poniżej prezentujemy Wam wykaz polskich uniwersytetów. Klikając na wizytówce hasło "kierunki studiów", zobaczycie ofertę kształcenia wybranej placówki.

Wykaz uczelni

Showing 1-10 of 50 items.