Uniwersytety

Uniwersytety są najstarszymi uczelniami o charakterze nietechnicznym. Ich oferta edukacyjna jest zazwyczaj bardzo rozbudowana, a każdy z licznych Wydziałów posiada wiele kierunków studiów z różnorodnymi specjalnościami kształcenia wykwalifikowanych absolwentów.

W Polsce określenie „uniwersytet” może być używane w nazwie takiej uczelni, która posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w następujących dziedzinach nauki:

  • humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych;
  • matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych;
  • biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych.

Nazwa uniwersytet techniczny może być używane w pzypadku uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych.

Z kolei określenie "uniwersytet" uzupełnione przymiotnikiem w celu określenia profilu uczelni może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

W Polsce działają 44 uniwersytety:

  • 42 uniwersytety publiczne (18 uniwersytetów klasycznych i 24 uniwersytety przymiotnikowe)
  • 2 niepubliczne, katolickie uniwersytety

Poniżej prezentujemy Wam wykaz polskich uniwersytetów. Klikając na wizytówce hasło "kierunki studiów", zobaczycie ofertę kształcenia wybranej placówki.

Wykaz uczelni

Wyświetlone 1-10 z 41 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,