Studia społeczne

Studia społeczne

Do kategorii studiów społecznych zaliczamy grupę kierunków, które zajmują się szeroko rozumianym społeczeństwem, regułami, strukturami i procesami społecznymi, które łączą lub dzielą ludzi, zmianami zachodzącymi w jednostce oraz grupach społecznych, metodami działań i stosunkami międzyludzkimi.

Najpopularniejsze kierunki społeczne to: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, politologia, psychologia, kulturoznawstwo, europeistyka, nauki o rodzinie. Od wielu lat te propozycje edukacyjne cieszą się ogromnym powodzeniem wśród kandydatów na studia.

Ukończenie studiów społecznych daje wiele różnorodnych możliwości na zaplanowanie kariery zawodowej. W zależności od ukończonego kierunku, absolwenci znajdą zatrudnienie jako: doradcy zawodowi, konsultanci społeczni, dziennikarze, PR-owcy, pracownicy administracji państwowej i samorządowej, dyplomaci, mediatorzy, negocjatorzy, animatorzy kultury, doradcy personalni, szkoleniowcy, trenerzy, specjaliści ds. rekrutacji, rozwoju kadr, kreowania wizerunku osób publicznych, fachowcy badający rynek i opinię publiczną, doradcy w zakresie komunikacji międzykulturowej.


Społeczne kierunki studiów
Wykaz uczelni oferujących studia społeczne
Total 85 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Pokaż więcej…

Polecane społeczne studia podyplomowe
Opinie o studiach społecznych

Studia społeczne to grupa kierunków, z których część od lat utrzymuje się czołówce popularności. Na dziennikarstwo czy psychologię o jeden indeks na wybranych uczelniach walczy nawet kilkunastu kandydatów.

Młodzi ludzie chcą zdobywać wykształcenie politologiczne, socjologiczne, marzą o karierze dziennikarskiej, wiążą swoją przyszłość z pracą psychologa.

Jednocześnie różnorodność oferowanych specjalności powoduje, że absolwenci są specjalistami często w bardzo wąskich, niszowych dziedzinach.

„Ja skończyłam w tym roku socjokryminologię i jestem bardzo zadowolona – opowiada Anna, absolwentka Społecznej Akademii Nauk. Od października idę na studia magisterskie. Jak ktoś lubi zagadnienia związane z przestępczością, patologiami, służbami mundurowymi, to polecam. Plusem jest to, że dużo zajęć już nawet od pierwszego roku odbywa się z praktykami, ludźmi, którzy pracują w zawodzie. Najwięcej pracy i trudności miałam z zaliczeniem kryminologii, balistyki, kryminalistyki, socjologia też nie była najłatwiejsza. Na pewno nie żałuję wyboru kierunku.”

Urszula bardzo świadomie wybrała studia na psychologii:

„Przed psychologią studiowałam pedagogikę na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na tym kierunku pojawiło się kilka przedmiotów związanych z psychologią i wtedy już bardzo mnie one interesowały. Gdy ukończyłam I stopień pedagogiki, postanowiłam spróbować z psychologią. Już od pewnego czasu interesuje mnie to, jak funkcjonuje psychika człowieka, a dzięki tym studiom mogę się bardzo dużo dowiedzieć.

Najciekawsze są dla mnie przedmioty ściśle powiązane z moim kierunkiem, np. psychologia społeczna, psychologia procesów poznawczych, psychologia rozwoju człowieka. Aktualnie jestem na 2 roku, dlatego wiele z ciekawych przedmiotów jeszcze przede mną. Bardzo dobrze wspominam zajęcia z umiejętności interpersonalnych, gdzie w małych grupkach dyskutowaliśmy na temat emocji, uczuć, stereotypów i wielu innych spraw.”

Czytaj więcej o studiach społecznych
Czy warto kończyć studia społeczne?

Studia społeczne dają interdyscyplinarne wykształcenie. Uczą rozumienia zjawisk i procesów społecznych, politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji. To cenne umiejętności, przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Czas spędzony na uczelni, w środowisku akademickim to szansa na zdobycie nowych kontaktów, poznanie autorytetów w określonej dziedzinie, sięgnięcie po cenne lektury, podręczniki, możliwość wymiany poglądów, poznania innych punktów widzenia, okazja do merytorycznej dyskusji – wszystko to poszerza horyzonty, pozwala szerzej spojrzeć na świat, skłania do głębszej refleksji, ubogaca.

Dyplom uczelni jest wyróżnieniem, daje satysfakcję, prestiż posiadania wyższego wykształcenia. Bywa, że stanowi niezbędny wymóg przy podejmowaniu pracy na określonym stanowisku czy uzyskaniu awansu zawodowego. Pomyślnie ukończone studia są przepustką do dalszych etapów kształcenia takich jak studia doktoranckie, podyplomowe, MBA czy MPA.

Przywilejem studenta jest możliwość korzystania ze zniżek studenckich, dostęp do zasobów bibliotecznych, szansa uczestniczenia w uczelnianych programach wymiany zagranicznej (przykładowo ERASMUS+). Bogate życie studenckie angażuje najaktywniejszych w działalność w strukturach szkoły. Studenci mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w spotkaniach tematycznych kół naukowych.

Każda niemal szkoła wyższa wspiera swoich studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy. Uczelniane biura karier służą pomocą, doradztwem, organizują praktyki zawodowe. Współpracując z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami umożliwiają znalezienie pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem – takie wsparcie to duża korzyść, wynikająca z faktu bycia studentem.

Czy warto więc kończyć studia? Bezwzględnie tak.

Jaka praca po studiach społecznych?

Studia społeczne przygotowują specjalistów, posiadających interdyscyplinarną wiedzę. Różnorodność kierunków, a przede wszystkim specjalności powoduje, że absolwenci przygotowani są do pacy w bardzo wielu dziedzinach i obszarach życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Przyjrzyjmy się wybranym z nich.

Kierunki politologiczne przygotowują kadry zasilające instytucje polityczne, państwowe, organizacje społeczne, gospodarcze, oświatowe, międzynarodowe. Absolwenci pracują w strukturach administracji samorządowej, instytutach badawczych, ośrodkach eksperckich czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Część z nich wybiera karierę polityczną, pracę w dyplomacji czy na rzecz partii politycznych w charakterze specjalisty ds. PR, rzecznika prasowego.

Socjologowie, stereotypowo kojarzeni z badaniem społeczeństw i przygotowywaniem statystycznych opracowań tych analiz, są oczywiście pożądanym pracownikami ośrodków badań opinii publicznej i firm badających rynek, instytutów badawczych, urzędów statystycznych. Oni również zasilają kadry korporacji biznesowych i medialnych, pracują w instytucjach administracji samorządowej i państwowej. Jako specjaliści znający mechanizmy rządzące społecznościami, są ekspertami od zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzania badań marketingowych, budowania wizerunku firmy, kreowania reklamy. Pracują w instytucjach zajmujących się edukacją i kulturą.

Przykładowe miejsca pracy psychologa to ośrodki psychoterapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie, placówki oświatowe, kliniki medycyny somatycznej, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńczo-resocjalizacyjne, ale też agencje reklamowe i PR, centra badania opinii społecznej, agencje konsultingowe, firmy doradcze i szkoleniowe.

Absolwenci dziennikarstwa przygotowani są do pracy w redakcjach radiowych, telewizyjnych, prasowych. Ogromny rynek pracy stanowi przestrzeń nowych mediów: portale internetowe, media społecznościowe. Dziennikarze są świetnymi specjalistami ds. public relations, promocji i komunikacji, rzecznikami prasowymi. Zatrudniani są w agencjach PR, działach komunikacji, firmach eventowych, sztabach wyborczych, instytucjach rządowych.

Dla kogo studia społeczne?

Studia społeczne wybierają osoby, którym nieobce są problemy społeczne, potrafiące pochylić się nad sprawami konkretnego człowieka. Kandydaci to zazwyczaj świadomi obywatele, ciekawi świata współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji i technologii. Powinni cechować się analitycznym podejściem do badanych zjawisk i procesów, kreatywnością, otwartością na uczenie się i stały rozwój.

Ważna jest umiejętność komunikowania się, wzbudzania zaufania - przyszła praca absolwentów kierunków społecznych najczęściej będzie się odbywać wśród ludzi i dla ludzi. Stąd ważne, aby zainteresowanie ich problemami nie było obce osobom wybierającym takie studia.

Odpowiedzialność to także ważna cecha kandydata. Poznając mechanizmy społeczne, mechanizmy władzy, siłę mediów czy psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu na ludzi łatwo wykorzystać je w sposób nieetyczny.

W trakcie studiów i w wielu przyszłych zawodach bazować korzystać będziecie z narzędzi statystycznych, specjalistycznych programów komputerowych, baz danych – swoboda w posługiwaniu się nowinkami technologicznymi ułatwi przykładowo tworzenie analiz społecznych i statystycznych.

Innych jeszcze nieco kompetencji oczekuje się od kandydatów na dziennikarstwo. Tu bezcenne będzie lekkie pióro, duża swoboda wypowiedzi, dociekliwość i chęć dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i poglądami. Oprócz obiektywizmu i rzetelności, niemniej ważna jest umiejętność pracy pod presją czasu.

Zasady rekrutacji na studiach społecznych?

Rekrutacja na kierunki studiów społecznych odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z konkretnych, wskazanych przez uczelnię przedmiotów.

Niekiedy wymagany jest poziom rozszerzony wybranych z nich. Ale nawet jeśli wystarczy zdanie określonych przedmiotów na poziomie podstawowym, z przeliczników punktów może wynikać, że większe szanse będą miały osoby, które zdały maturę rozszerzoną. Krótko mówiąc, jeśli wybieracie popularne, mocno oblegane kierunki, przyłóżcie się do przedmiotów rekrutacyjnych dużo wcześniej, żeby uzyskać solidne wyniki, które bez problemu przełożą się na wymarzony indeks.

Kierunki społeczne są na tyle różnorodne, że nie ma przedmiotów, które by dominowały podczas rekrutacji. Dlatego wcześniej dokładnie sprawdzajcie, jakie są wymogi kwalifikacyjne, które przedmioty będą kluczowe podczas przyjęcia na wybrane studia.

Przykładowo kandydaci na dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz jednego przedmiotu do wyboru innego niż wymienione, wszystkie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.Ale wybierając ten sam kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim musicie mieć dobry wynik z języka polskiego, języka obcego oraz tylko jednego przedmiotu wybranego spośród: historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, filozofia. Dwa razy więcej punktów uzyskacie za poziom rozszerzony.

Rekrutacja na psychologię na Uniwersytecie Śląskim odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. Podstawę kwalifikacji na psychologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest wynik uzyskany z języka polskiego oraz jednego przedmiotu do wyboru: biologia, historia, matematyka.

Uczelnie niepubliczne najczęściej rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów, aczkolwiek są kierunki, na których decydować będzie wynik z matury.

Jak widać zasady kwalifikacji w ramach tych samych nawet kierunków dosyć się od siebie różnią. Sprawdzajcie wcześniej szczegółowe wymogi rekrutacyjne, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań.

Zanim wybierzesz studia społeczne

Przed wyborem konkretnego kierunku studiów warto zrobić szczegółowe rozeznanie. Często kierujemy się stereotypami, swoimi wyobrażeniami – warto je potwierdzić lub zweryfikować, aby uniknąć rozczarowań z powodu nietrafionej decyzji.

Dobrze aby studia, a potem praca zawodowa, były zbieżne z zainteresowaniami. Chociaż na etapie szkoły średniej często trudno jednoznacznie stwierdzić, z jaką dziedziną chcemy związać przyszłe życie zawodowe. Warto więc skorzystać z porady profesjonalistów – pracowników poradni pedagogicznej czy doradztwa zawodowego. Stosując odpowiednie narzędzia są w stanie określić nasze słabe i mocne strony, wskazać, gdzie leży potencjał, ukierunkować odnośnie ścieżki kształcenia.

Oceńcie swoje możliwości. Znając szczegółowe zasady rekrutacji, przeliczniki punktów, progi przyjęć czy limity miejsc jesteście w stanie oszacować swoje szanse. Niekiedy wybór tego samego kierunku w innym ośrodku akademickim pozwoli na łatwiejsze uzyskanie dyplomu.

Wybierając konkretny kierunek dobrze jest porównać programy nauczania, sprawdzić, jakie specjalności można wybrać – bywa, że pod tą samą nazwą kierunku kryją się mocno różniące się studia.

Pytajcie o staże zawodowe, obowiązkowe praktyki. Sprawdzajcie, jak wygląda zaplecze dydaktyczne, baza noclegowa, wyposażenie pracowni, sprzęt – to wszystko przesądzi o jakości Waszych studiów. Dowiedzcie się, jakie są możliwości wyjazdów, czy uczelnia lub wydział realizuje programy wymiany studenckiej.

Wiele z tych informacji znajdziecie na stronach wydziałowych czy uczelnianych, ale śledźcie również fora internetowe. Odwiedzajcie drzwi otwarte organizowane przez szkoły wyższe oraz edukacyjne imprezy targowe. Czytajcie opinie o uczelniach, pytajcie studentów, absolwentów – oni są doskonałym źródłem informacji.

Treści powiązane ze studiami społecznymi

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na...

Masz lekkie pióro? Umiesz pytać i słuchać? Jesteś ciekawy świata...

​Psychologia w Bydgoszczy

Absolwenci psychologii przygotowani są do pracy w placówkach oświatowych, ochrony...

​Psychologia w Łodzi

Polskie uczelnie oferuje wiele różnych specjalności na kierunku Psychologia. Pozwala...

​Dziennikarstwo we Wrocławiu

Dziennikarz to podobno stan umysłu. Nie występuje pojęcie „jestem po...

Psychologia

Psychologia bada mechanizmy i prawa rządzące ludzką duszą, rozumem, zachowaniami...

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w...

Rzetelność, etyka - tego oczekujemy od profesjonalnego dziennikarza. Osoby wybierające...

​Psychologia w Szczecinie

Co powoduje każdego roku tak duże zainteresowanie kierunkiem Psychologia podczas...

​Psychologia w Poznaniu

Studia psychologiczne to niezmiennie topowy kierunek chętnie wybierany przez kandydatów....

Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy...

Studia społeczne to grupa zróżnicowanych kierunków, pozwalających zrozumieć świat, poznać...

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE...

​Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UE Kraków) zarasza na studia na...

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w...

Masz lekkie pióro? Umiesz pytać i słuchać? Jesteś ciekawy świata...

​Psychologia w Katowicach

Prawie 8 osób ubiegało się w zeszłorocznej rekrutacji o jedno...

Studia społeczne w Lublinie i...

Zastanawiacie się nad wyborem kierunku kształcenia z obszaru studiów społecznych?Chcecie...

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w...

Studia dziennikarskie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia....

​Psychologia na Śląsku

Psychologia wkroczyła w większość dziedzin życia. Specjalistyczna wiedza psychologiczna znajduje...

​Psychologia w Krakowie

Psychologia w Krakowie, podobnie jak w innych ośrodkach akademickich, niezmiennie...

Studia społeczne w Krakowie i...

Studia społeczne to szerokie pojęcie. Przybliżymy, jakie konkretnie kierunki należą...

​Psychologia w Lublinie

Liczba kandydatów, ubiegających się o indeks na psychologii (ponad 9...

Studia społeczne w Warszawie i...

Studia społeczne uczą krytycznego myślenia, sposobów zdobywania wiedzy. Kształtują zdolność...

​Dziennikarstwo w Bydgoszczy

Studia dziennikarskie i późniejsza praca w zawodzie to pomysł dla...

​Dziennikarstwo w Poznaniu

Widzisz się w roli dziennikarza? Chciałbyś prowadzić serwisy informacyjne, mieć...

​Dziennikarstwo w Łodzi

Po ukończeniu studiów na kierunku Dziennikarstwo absolwenci znajdują pracę w...

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Radio, prasa, internet, telewizja - to one kształtują gusta modowe,...

Studia społeczne w Kielcach i...

Studia społeczne kierowane są do osób z pasją, które chcą...

Studia społeczne we Wrocławiu i...

W tym artykule przybliżymy Ci, co kryje się pod pojęciem...

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w...

Interesują Cię media, komunikacja publiczna, wizerunkowa czy społeczna? Studia na...

Studia społeczne w Rzeszowie i...

Interesują Was studia społeczne?Rozważacie kształcenie na którymś z kierunków z...

​Psychologia w Toruniu

Jeżeli planujesz kształcenie na kierunku Psychologia w Toruniu, zobacz które...

Psychologia zdrowia na Gdańskim Uniwersytecie...

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 Gdański Uniwersytet Medyczny uruchomi na...

Studia społeczne w Zielonej Górze...

Wybrane kierunki z zakresu studiów społecznych realizowane są w tym...

Europeistyka

To kierunek dla osób zainteresowanych problemami integracji europejskiej, zagadnieniami związanymi...

​Psychologia w Białymstoku

O popularności kierunku Psychologia świadczą statystyki rekrutacyjne. Wiele młodych osób...

​Psychologia w Kielcach

Poznanie mechanizmów rządzących emocjami, decyzjami, zachowaniami pozwala nieść profesjonalną pomoc...

Psychologia w Sopocie

Jesteś osobą empatyczną? Potrafisz łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzić zaufanie? Interesuje...

​Psychologia w Warszawie

W bogatej ofercie szkół wyższych studia psychologiczne cieszą się od...

Studia społeczne w Olsztynie i...

Lubisz ludzi? Jesteś aktywny, ciekawy świata, otwarty, życzliwy wobec problemów...

​Psychologia w biznesie w Gdyni

Chciałbyś motywować pracowników, kierować zespołami w przedsiębiorstwach i instytucjach, planować...

Socjologia

Rolą socjologa jest badanie procesów zachodzących w społeczeństwie, ich obserwowanie,...

​Psychologia w Gdańsku

Psychologia od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem maturzystów. Statystyki rekrutacyjne...

Politologia

Studia na kierunku politologia zapoznają z zasadami funkcjonowania państw i...

Studia społeczne w Gdańsku i...

Kierunki społeczne są propozycją dla osób, które interesuje praca z...

Studia społeczne w Katowicach i...

Szukacie kierunków społecznych na Śląsku?Podpowiadamy, jakie są możliwości kształcenia: jakie...

Studia społeczne w Poznaniu i...

Studia społeczne to grupa kierunków, na których kształcenie skupia się...

Studia społeczne w Opolu i...

Studia społeczne pozwalają uzyskać interdyscyplinarne wykształcenie. Uczą rozumienia zjawisk i...

Studia społeczne w Łodzi i...

Studia społeczne obejmują różnorodne zagadnienia, które łączy jedno – skupienie...

​Psychologia we Wrocławiu

Studia psychologiczne to marzenie tysięcy kandydatów. Psychologię można studiować w...

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w...

Masz lekkie pióro, jesteś dobrym obserwatorem, lubisz dzielić się swoimi...

Studia społeczne w Szczecinie i...

Studia społeczne przyciągają osoby, którym bliskie są problemy innych. Gotowi...

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w...

Na studiach dziennikarskich wiele przedmiotów ma charakter praktyczny: studenci będą...

​Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w...

Studia na dziennikarstwie przygotowują do pracy w radiu, telewizji, prasie...

Studia społeczne w Białymstoku i...

Jeśli problemy innych osób nie są Ci obojętne, pragniesz profesjonalnie...

​Dziennikarstwo w Toruniu

Dobry dziennikarz musi przede wszystkim posiadać kompetencje komunikacyjne. Dziennikarstwo to...